indeling van de pagodetent

De kunstcommissie heeft u een plaats toegewezen aan de achterkant of aan een van de zijkanten van de tent. U kunt dit in onderling overleg anders indelen, bijvoorbeeld door de tafels voor staand werk in het midden van de tent te zetten of aan de wand boven de tafels ook hangend werk te bevestigen. Neem vooraf contact met elkaar op of wacht met definitief indelen tot u alle drie aanwezig bent.

Ophangsysteem

Per wand zijn 8 runners beschikbaar voor het ophangen van kunstwerken. De organisatie verschaft ook nylondraden met een lus om aan de runners op te hangen. Na afloop graag complete ophangsystemen retour. 

      

Zorgt u er zelf voor dat uw werk aan deze haken kunnen worden opgehangen, bijvoorbeeld door een draad of ogen aan uw kunstwerken te bevestigen? Bij zware werken is het handig om onder de ophanghaak een knoop te leggen in de nylondraad.

Bij inschrijving onderschrijft u de algemene voorwaarden. In de loop van de komende maanden wordt informatie over het voortraject en de organisatie van de expositie verder aangevuld.

Algemene voorwaarden

 1. Kunstenaars uit Nieuwegein en omgeving worden met voorrang geplaatst.
 2. De ingeschreven deelnemer dient beide dagen zelf aanwezig te zijn en mag alleen eigen kunst presenteren en voor verkoop aanbieden.
 3. Deelnemers publiceren geen bewerking of werk van andere kunstenaars (Wet op Auteursrecht) http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/22230. 
 4. Transacties zijn voor eigen rekening en risico van de verkopende deelnemer.
 5. De deelnemer geeft bij inschrijving toestemming voor publicatie van foto's en filmbeelden door de organisatie.
 6. Deelname is op eigen verantwoordelijkheid en voor risico van de deelnemer.
 7. Standplaatsen die om 11.30 uur niet in gebruik zijn genomen, worden door de organisatie aan andere deelnemers gegeven. Er is geen mogelijkheid tot restitutie.
 8. Bij calamiteiten moet u gehoor geven aan de aanwijzingen van de organisatie en de hulpverleners.
 9. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw eigendommen voor, tijdens of na het cultuurevenement Rijnhuizen Buitengewoon.
 10. Bij bijzondere omstandigheden kan de organisatie besluiten om Rijnhuizen Buitengewoon voortijdig te annuleren. De organisatie en betrokken besturen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten en/of gederfde inkomsten.
 11. Daar waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist de organisatie.

Organisatie = de besturen van Stichting KunstGein, Stichting Kunstmarkt Nieuwegein en Kunstenaarscentrum Nieuwegein.

Deelnemer = ingeschreven en geplaatste kunstenaar die eigen werk exposeert en verkoopt.

 

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) wordt op 25 mei 2018 vervangen door strengere Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het portretrecht is een van de oudste rechten op het gebied van privacy. De AVG is duidelijk en expliciet: een foto is een persoonsgegeven en mag niet ongevraagd door derden worden bewerkt of gepubliceerd. De AVG is maar beperkt van toepassing als dit gebeurt voor journalistieke, artistieke of literaire doeleinden. 

Fotograferen en filmen tijdens een evenement

U mag mensen op straat filmen, ook als ze herkenbaar in beeld komen. Zolang het gaat om gewoon straatbeeld, is dat volgens de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam geen schending van portretrecht. Filmen in genante of rare situaties kan wél tegen het portretrecht aanlopen. Als er een duidelijk nieuwsbelang is bij de foto, dan kunnen mensen er geen bezwaar tegen maken, bijvoorbeeld tijdens een evenement als Rijnhuizen Buitengewoon.
Laat u mensen meedoen aan een video-opname, dan heeft u eigenlijk toestemming nodig. En dat betekent ook vooraf uitleggen waar het over gaat. Het is verstandig toestemming op papier te krijgen (een 'quitclaim'), omdat een ondertekend stuk papier als zwaar bewijs geldt. Maar een mondelinge gegeven en gefilmde toestemming is ook rechtsgeldig. Zolang maar duidelijk is waar men toestemming voor geeft. Eenmaal gegeven toestemming onder de AVG is niet achteraf niet meer intrekbaar bij publicatie voor journalistieke of literaire doeleinden.

 

Bij inschrijving onderschrijft u de algemene voorwaarden. Hoe het verder verloopt tot aan definitieve plaatsing leest u hieronder. 

Voortraject

 • U kunt zich alleen inschrijven via het digitale inschrijfformulier.
 • Beoordeling van uw werk is onderdeel van de selectieprocedure. De kunstcommissie kijkt naar kwaliteit én diversiteit en het aantal plaatsen is beperkt; wanneer u niet geselecteerd bent voor deelname wil dat niet zeggen dat uw werk van onvoldoende niveau is.
 • U ontvangt in de laatste week van mei 2018 bericht of u bent geselecteerd of afgewezen; de uitkomst van de selectieprocedure is bindend.
 • Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. 
 • Uiterste betalingstermijn is 30 juni 2018; daarna worden de plaatsen aan anderen toegewezen.
 • Bij annulering na 1 augustus bestaat er geen recht op restitutie, tot uiterlijk deze datum kunt u kosteloos annuleren.
 • Uiterlijk maandag 17 augustus krijgt u een bericht over de logistiek van opbouwen en afbreken met plattegrond en standplaats.

Het cultuurevenement Rijnhuizen Buitengewoon vindt plaats op zaterdag 25 en zondag 26 augustus 2018 van 12.00 tot 17.00 uur. De spelregels tijdens het weekend worden in juni gepubliceerd en verder aangevuld in juli.