Ruim baan voor hulpdiensten op Rond het Fort:

 • zet uw fiets in de fietsenstalling
 • parkeer op de aangegeven plaatsen, Rond het Fort moet vrijblijven voor hulpdiensten
 • volg de instructies van de verkeersbegeleiders op

 

Bij betreden van het landgoed van kasteel Rijnhuizen:

 • Rijnhuizen Buitengewoon is toegankelijk voor alle leeftijden; kinderen jonger dan 12 jaar onder begeleiding van een volwassene
 • ieder die Rijnhuizen Buitengewoon bezoekt, geeft automatisch toestemming voor het maken van foto’s en video’s voor promotionele doeleinden
 • het park van kasteel Rijnhuizen is niet toegankelijk voor honden

  

Gezellig terras op het centrale plein:

 • het consumeren van alcohol onder de 18 jaar is niet toegestaan; bij twijfel vraagt het barpersoneel u om uw legitimatie
 • het is niet toegestaan om glaswerk of servies van het terras mee te nemen op het expositieterrein

 

Extreem weer, brand of andere niet-verwachte gebeurtenissen:

 • u kunt bij de EHBO-post terecht voor ernstige gevallen, maar ook voor kleine dingen, zoals paracetamol of een pleister
 • probeer bij eventuele calamiteiten rustig te blijven en waarschuw onze medewerkers 
 • volg ten alle tijde de instructies van onze medewerkers en hulpverlenende instanties op
 • de organisatie van Rijnhuizen Buitengewoon houdt zich niet aansprakelijk voor enig letsel of materiële dan wel immateriële schade

 

            

Medewerkers van Rijnhuizen Buitengewoon zijn herkenbaar aan de badge die ze dragen.